فاطمه شیرایشی: کسی هست
armita kikumaru: سلام فاطی
آتنا ایچیزن: سلووووووم خوفییییییییییید
armita kikumaru: ما خوفیم تو چطولیییییی
آتنا ایچیزن: منم خوفم بعدیو بزار
آتنا ایچیزن: واستا ببینم فاطمه شیراشی =فاطمه ایچیزن یا فرق داره
armita kikumaru: الان میزارم اتی جون
armita kikumaru: اتی فاطمه شیرایشی همون فاطمه ایچیزن هست
اینهیه: سلام کسی هست الو؟
اینهیه: خوفید؟
اینهیه: کسی نیست؟
armita kikumaru: من هستم اینهی جون
آتنا ایچیزن: سلوووووووومممممم
آتنا ایچیزن: کسی هست
armita kikumaru: اوهایوووووووو
آیدا: سلام
armita kikumaru: علیک السلام
اطمه شیرایشی: سلوووووووم نه اتی جون منم همون دختر خالت
اطمه شیرایشی: بچول ها اتنا ایچیزن دختر خالمه هااااا
فاطمه شیرایشی: خخخ اطمه شیرایشی
فاطمه شیرایشی: ببخشید این کیبورد ف کار نکرد
armita kikumaru: سلاااااااام
فاطمه اایچیزن: سلام کسی هست
اینهیه: من هستم
اینهیه: کسی نیستم
اینهیه: سلام دنیاااااااا
رویا: hello
رویا: کسی هست الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
اینهیه: سلام کسی هت عایا؟؟؟؟
ریواس: عالیه جونم